ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

Οι δραστηριότητες σχετικές με την Υγεία και Κοινωνική Πρόνοια είναι:

 • Η οργάνωση των υπηρεσιών Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας, η βελτίωση της ποιότητας ζωής και η εξασφάλιση των απαραίτητων υποδομών για την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων.

Ειδικότερα στις δραστηριότητες Υγείας και Κοινωνικής Πρόνοιας της Επιχείρησης συμπεριλαμβάνονται:

 • Η δημιουργία και λειτουργία τμημάτων Υγείας Προληπτικής Υγιεινής, Ψυχολογικής Υποστήριξης και Ιατρικής Συμβουλευτικής.
 • Η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (Κ.Η.Φ.Η.).
 • Η υλοποίηση ειδικών προγραμμάτων Α.Μ.Ε.Α.
 • Η υλοποίηση προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι».
 • Η λειτουργία Βρεφονηπιακών και Παιδικών Σταθμών.
 • Η οργάνωση και λειτουργία παιδότοπων.
 • Η λειτουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ).

Επίσης:

 • Η οργάνωση ομάδων ανθρωπιστικής βοήθειας, εθελοντισμού και προσφοράς υπηρεσιών σε έκτακτα περιστατικά (φωτιές – πλημμύρες – σεισμοί κ.λπ.).
 • Η έκδοση πληροφοριακού υλικού και γενικά εκδόσεων για την ενημέρωση των κατοίκων του Δήμου σχετικά με τις Υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών.
 • Η ανάπτυξη συνεργασιών με κοινοτικούς, δημόσιους, πανεπιστημιακούς οργανισμούς, ιδιωτικούς φορείς, επιχειρήσεις και φορείς κοινής ωφέλειας για την προώθηση γενικά προγραμμάτων υγείας, πρόνοιας, κοινωνικής πολιτικής και βελτίωση της ποιότητας ζωής. Συμμετοχή σε αντίστοιχες Προγραμματικές Συμβάσεις.