ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 Η αξιοποίηση τοπικών παραδοσιακών ή μη προϊόντων αφορά:

  • Την λειτουργία εργαστηρίων για την παραγωγή παραδοσιακών τοπικών προϊόντων με τη συνεργασία των κατοίκων του Δήμου και η οργάνωση της προώθησής τους.
  • Την λειτουργία δημοτικού ελαιοτριβείου, τυροκομείου, σφαγείων, κ.λπ. για την υποστήριξη της τοπικής παραγωγής.