ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Αφορά την συντήρηση και διαχείριση υποδομών πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιοκτησίας του Δήμου. Υπάρχουν δημοτικά ακίνητα, που παρουσιάζουν μεγάλο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον και μελλοντικά ενδέχεται να αξιοποιηθούν, σε κοινωφελείς, πολιτιστικούς και συναφείς σκοπούς. Επίσης αφορά την εφαρμογή προγραμμάτων έρευνας και τεχνολογίας.