Πολυκέντρο Ενημέρωσης

Η λειτουργία Πολυκέντρου ενημέρωσης, με τη συνδρομή των Υπουργείων Εργασίας, Ανάπτυξης, Γεωργίας, Εσωτερικών, Παιδείας και Υγείας Πρόνοιας με έδρα τη Νίσυρο , έχει ως σκοπό την παροχή πληροφοριών σε θέματα προώθησης της απασχόλησης, ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας και κοινωνικής μέριμνας.