ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Δραστηριότητες σχετικές με την πολιτιστική ανάπτυξη:

  • Η ουσιαστική και ολοκληρωμένη πολιτιστική ανάπτυξη του Δήμου και η καλλιέργεια σε βάθος της καλλιτεχνικής ευαισθησίας και αγάπης για τις τέχνες, η προστασία της εθνικής πολιτιστικής ταυτότητας, η αναγωγή των πολιτιστικών πνευματικών και καλλιτεχνικών αγαθών σε οργανικά στοιχεία της καθημερινής ζωής και η ενεργητική και συνειδητή συμμετοχή των πολιτών στην πολιτιστική ζωή του Δήμου.
  • Η δημιουργία της απαραίτητης πολιτιστικής υποδομής. Η δημιουργία και ανάπτυξη της αναγκαίας υποδομής για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των κατοίκων του Δήμου και ιδιαίτερα των νέων.
  • Η διάδοση και η ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας στους τομείς της μουσικής, του χορού, του κινηματογράφου, του θεάτρου και των άλλων οπτικοακουστικών μέσων, καθώς και των εικαστικών τεχνών.
  • Η κινηματογραφική εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε τομείς της κινηματογραφίας.
  • Η στήριξη, η διάδοση και ανάπτυξη της καλλιτεχνικής παιδείας, η στήριξη και διάδοση της σύγχρονης καλλιτεχνικής και πνευματικής δημιουργίας και η εξασφάλιση των συνθηκών που θα επιτρέψουν την άσκηση και ανάπτυξη των ατομικών δημιουργικών ικανοτήτων στους αντίστοιχους τομείς.
  • Η προβολή, ανάπτυξη και η διάδοση αυτών των τεχνών με τη διοργάνωση, παραγωγή και παρουσίαση πολιτιστικών εκδηλώσεων, καθώς και άλλων επιμορφωτικών και ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων.
  • Η ανάπτυξη της συνεργασίας με τους μαζικούς πολιτιστικούς φορείς και τα ερασιτεχνικά συγκροτήματα του Δήμου και η παροχή με κάθε δυνατό τρόπο ηθικής και υλικής βοήθειας και τεχνικής υποστήριξης, με στόχο την ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας και τη διεύρυνση του πεδίου των πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεών τους.
  • Η συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου για την από κοινού προώθηση και υλοποίηση πολιτιστικών, πνευματικών, παιδαγωγικών, εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών δραστηριοτήτων μέσα και έξω από τα σχολεία και η εξασφάλιση της ουσιαστικής συμμετοχής των μαθητικών κοινοτήτων και της νεολαίας γενικότερα στις δραστηριότητες της επιχείρησης.
  • Η ανάληψη και υλοποίηση Κοινοτικών (ΕΕ) και Εθνικών Προγραμμάτων εκπαιδευτικού, επιμορφωτικού, πολιτιστικού αναπτυξιακού και ερευνητικού χαρακτήρα.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων η επιχείρηση θα αναπτύξει την δραστηριότητά της σε τρεις αλληλένδετους στόχους: τον εκπαιδευτικό, τον επιμορφωτικό και τον ψυχαγωγικό.
Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες (επαγγελματικά και ελεύθερα τμήματα σχολών) θα συνδυασθούν με ένα σύνολο επιμορφωτικών πρωτοβουλιών (όπως σχολές γονέων, σεμινάρια επαγγελματικού προσανατολισμού, σεμινάρια παιδαγωγικού περιεχομένου, σχολές αναλφάβητων, εργαστήρια, διαλέξεις, ημερίδες, συνέδρια κ.λπ.) με πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις (όπως θεατρικές και κινηματογραφικές παραστάσεις, προβολές, εκθέσεις, συναυλίες, φεστιβάλ κλπ).