ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Λοιπές δραστηριότητες όπως :

  • Η αξιοποίηση – εκμετάλλευση ακινήτων και χώρων ιδιοκτησίας του Δήμου που θα παραχωρηθούν στην επιχείρηση. Οι υποδομές αυτές θα συνάδουν με τον κοινωφελή της χαρακτήρα, δε θα έχουν εμπορικό χαρακτήρα και η εκμετάλλευση τους θα αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση των κατοίκων, στην ανάπτυξη του Δήμου και στην επίτευξη των καταστατικών σκοπών της επιχείρησης.
  • Η οργάνωση δημοτικής συγκοινωνίας, για την διευκόλυνση της μετακίνησης των μαθητών και γενικά όλων των κατοίκων, μεταξύ των οικισμών.