ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ

Η εκμετάλλευση των κοινοχρήστων χώρων για την προβολή μέσω των διαφημιστικών στοιχείων, ιδεών και μηνυμάτων του Δήμου και της Επιχείρησης που έχουν σχέση με την κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη, την κοινωνική μέριμνα, τον αθλητισμό, το περιβάλλον, την επιμόρφωση και την ψυχαγωγία των κατοίκων του.