ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Δραστηριότητες σχετικές με τον αθλητισμό.

Οι αθλητικές δραστηριότητες αφορούν την  συνεργασία με τα αθλητικά σωματεία και τους λοιπούς φορείς του αθλητισμού του Δήμου, η στήριξη των δραστηριοτήτων τους, η οργάνωση και λειτουργία δημοτικού γυμναστηρίου, ερασιτεχνικών αθλητικών τμημάτων, η διοργάνωση περιοδικών και ετήσιων ομαδικών ή ατομικών αθλημάτων και αγώνων μαζικών αθλημάτων, η διοργάνωση αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού, για την συμμετοχή των νέων και γενικότερα των κατοίκων της περιοχής του Δήμου σε αθλητικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις και μέσω αυτών η σημαντική, πολιτιστική, πνευματική και κοινωνική ανάπτυξη των κατοίκων της περιοχής του Δήμου και προώθηση συνεργασία με άλλους αθλητικούς φορείς.