ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ

Αποφάσεις ΔΣ / 12.04.2019

Από το Πρακτικό 05/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ για τον καθορισμό τιμής εισόδου ηφαιστείου-γεώπαρκου και ηφαιστειολογικού μουσείου περιοόδου 2019...