ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΣ

Αποφάσεις ΔΣ / 16.10.2020

Από το Πρακτικό 12/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου Θέμα: «Παραγραφή υποχρεώσεων της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν) προς τρίτους (προμηθευτές) ετών έως και το 2014»...

Αποφάσεις ΔΣ / 16.10.2020

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου (ΔΗ.Κ.Ε.Ν.) Θέμα: Κατάρτιση και ψήφιση εισηγητικής έκθεσης προς τον Δήμο Νισύρου, με την οποία τεκμηριώνονται τα έσοδα και τα έξοδα της ΔΗ.Κ.Ε.Ν. προκειμένου να χρηματοδοτηθεί...

Αποφάσεις ΔΣ / 16.10.2020

Από το Πρακτικό 12/04-09-2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου Θέμα: Κατάρτιση και Ψήφιση Β' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020...

Αποφάσεις ΔΣ / 16.10.2020

Από το Πρακτικό 11/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου Θέμα: Ετήσιος Προγραμματισμός Προσλήψεων Τακτικού Προσωπικού Έτους 2021...

Αποφάσεις ΔΣ / 16.10.2020

Από το Πρακτικό 04/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου Θέμα: Κατάρτιση και Ψήφιση Α' Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτους 2020...

Αποφάσεις ΔΣ, Αποφάσεις Προέδρου / 29.07.2020

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό  με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων...

Αποφάσεις ΔΣ / 12.04.2019

Από το Πρακτικό 05/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ για τον καθορισμό τιμής εισόδου ηφαιστείου-γεώπαρκου και ηφαιστειολογικού μουσείου περιοόδου 2019...