ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΗΚΕΝ ΜΕ ΤΟΝ ΝΕΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθ. Πρωτ.: 542
Νίσυρος, 22 Οκτωβρίου 2020

 

ΠΡΟΣ: EMERAV ADMINISTRATIVE SERVICES

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου ενδιαφέρεται να προβεί στη δαπάνη της μελέτης παροχής υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστηρίξεως ως προς τον νέο κανονισμό προστασίας προσωπικών δεδομένων της Ε.Ε 679/2016 και παροχή υπευθύνου προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (DPO)