ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 01 10 2020

ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΒΣΣ 01 10 2020

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/2020 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της
Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νισύρου

Θέμα: Ανανέωση Συμβάσεων Προσωπικού Προγράμματος ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ