ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθ. Πρωτ.: 452
Νίσυρος, 2 Ιουλίου 2019

 

ΠΡΟΣ: INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου ενδιαφέρεται να αναθέσει τις υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού σχετικά με τις μισθοδοσίες.