ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αριθ. Πρωτ.: 452
Νίσυρος, 2 Ιουλίου 2019

 

ΠΡΟΣ: INFOSUPPORT Α.Ε.Ε.

 

Η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Νισύρου ενδιαφέρετε να αναθέσει την προμήθεια ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ