ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ-ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣΟΔΟΥ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΥ-ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΗΦΑΙΣΤΕΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2019

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 05/2019 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΝΙΣΥΡΟΥ για τον καθορισμό τιμής εισόδου ηφαιστείου-γεώπαρκου και ηφαιστειολογικού μουσείου περιοόδου 2019